13 września w naszym mieście rozpoczął się V Przystanek Niepodległość, a w naszym kościele uroczystą Eucharystię sprawował J. E. Ksiądz Biskup Ignacy Dec, w koncelebrze z księżmi z dekanatu.

W procesji na wejście, oprócz kapłanów i Służby Liturgicznej, uczestniczyły poczty sztandarowe polanickich szkół oraz 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka. Na wstępie ksiądz proboszcz Prałat Antoni Kopacz przywitał Księdza Biskupa i księży z dekanatu i poprosił o sprawowanie Eucharystii w intencji naszej Ojczyzny. Następnie przywitał Ministra w Kancelarii Premiera, Marszałka Województwa, Wojewodę Dolnośląskiego, władze powiatowe i samorządowe obecne w naszej świątyni.

Ksiądz Biskup zobaczywszy pięknie ustrojoną figurę Matki Bożej Fatimskiej wspomniał, że w czasie objawienia w Fatimie (13 września) miał miejsce cud słońca. Ewangelię według św. Łukasza pięknie odśpiewał diakon Michał Pietraszek, odbywający w naszej parafii praktykę, a w asyście uczestniczył nasz kleryk Mariusz Pastuszyński, który też pięknie zaśpiewał psalm.

Ksiądz Biskup rozpoczynając homilię powitał Księdza Proboszcza, kapłanów z dekanatu, diakona i kleryka. W homilii najpierw odniósł się do pierwszego czytania. Obiektywna prawda Boża przewyższa nawet najmądrzejszego człowieka. Głoszenie prawdy Bożej nabiera większej wiarygodności, gdy jest głoszona z pokorą. Św. Paweł Apostoł mówi, że Chrystus uznał go za godnego głoszenia Prawdy Bożej. Z Ewangelii Ksiądz Biskup ukazał trzy wątki: 1. Chrystus jest naszym pierwszym i Najwyższym Nauczycielem. Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Najważniejsze jest uznać Chrystusa za Najwyższego Nauczyciela i Mistrza. 2. Drzazga w czyimś oku i belka we własnym. Inną miarą mierzymy siebie, a inną drugich. Trzeba mieć świadomość tego, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy równi. 3. Wszelkie zmiany, reformę świata, Ojczyzny należy zaczynać od siebie. Gdy ja staję się lepszy, lepszy jest świat. Tylko wtedy mamy prawo żądać zmiany innych, kiedy zmianę zaczniemy od siebie. Przemiana społeczeństwa idzie przez przemianę poszczególnych osób. Na zakończenie Ksiądz Biskup wspomniał św. Jana Pawła II, musimy nieustannie patrzeć na Jego pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież, nie byle jak. Dla niego Chrystus był najlepszym Nauczycielem.

Uroczystą Eucharystię uświetniła piękną grą Orkiestra Reprezentacyjna Dolnośląskiej Komendy Policji.

W godzinach popołudniowych w Teatrze Zdrojowym odbył się panel dyskusyjny dotyczący wyjątkowego wydarzenia – pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. W teatrze obecny był Ksiądz Biskup wraz z naszym Księdzem Proboszczem.

„Wtedy wszystko się zaczęło” – 40 rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny - historyczne przemiany w Polsce i Europie. Tak narodziła się „Solidarność” – temat spotkania. Spotkanie prowadził Tomasz Kolanek, a uczestniczyli: ks. prof. Paweł Bortkiewicz, prof. Tomasz Panfil, prof. Grzegorz Kucharczyk i Dorota Kania. Na początku odśpiewaliśmy pieśń: „My chcemy Boga” i redaktor prowadzący poprosił Księdza Pawła Bortkiewicza o modlitwę.

Na ekranie pokazywały się zdjęcia z pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku i słuchaliśmy wypowiedzi św. Jana Pawła II: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów ludzkości. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Profesor Tomasz Panfil stwierdził, że wszystko zaczęło się nie w roku 1979, lecz w 966. Zaczęło się od Chrystusa w 966 roku. Jan Paweł II potrafił wydobyć z nas Polaków to, co najlepsze, to co w środku, co piękne, najlepsze. Mówił: „Wolność to poczucie obowiązku”. KS. prof. Paweł Bortkiewicz: „Wszyscy potrzebujemy autorytetów i Jan Paweł II taki właśnie był. My potrzebujemy rewitalizacji, bez tego nie osiągniemy nic”.

Prelegenci przytaczali słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w różnych miastach w czasie pierwszej pielgrzymki: „Nie podcinajcie tych, korzeni…; bądźcie mężni, męstwo to jest trwanie…; proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, przyjęli i nigdy od tego nie obstąpili…; nie będzie sprawiedliwej Europy bez Polski niepodległej.

Prof. Grzegorz Kucharczyk: „Jan Paweł II był papieżem krzyża, zawsze stawiał krzyż w centrum, był przytulony do krzyża”. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: „naszym obowiązkiem jest podjęcie tego dzieła, to, co się wtedy zaczęło nie może się skończyć”. Prof. Tomasz Panfil: „Rok 2020 (setna rocznica urodzin Papieża Polaka) będzie znakiem. To nie przypadek, że w 1920 roku bitwy z bolszewikami przyszedł na świat ten, który z tym skończył.

Ksiądz Biskup Ignacy Dec objął duchowym patronatem Przystanek Niepodległość. Na zakończenie spotkania przedstawił cuda związane z Janem Pawłem II: 1. 16 października 1978 roku wybrano na papieża nie Włocha, 2. 13 maja 1981 roku ocalenie życia Jana Pawła II w zamachu.

Gdy Jan Paweł II odwiedził zamachowca w więzieniu, Ali Agca zapytał go – dlaczego Ty żyjesz? Jan Paweł II odpowiedział – bo człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi. Spotkanie zakończył się modlitwą i błogosławieństwem Księdza Biskupa.

                                                                                                                          Barbara Woronowicz

 

 

 

f